Νόμος σταθμός στην ιστορία της Οικοδομικής Βιομηχανίας

Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020 (Ν. 52(I)/2020), ο οποίος ψηφίστηκε στις 22 Μαΐου 2020 και τέθηκε σε άμεση ισχύ στις 28 Μαΐου 2020,  κατοχυρώνει πλέον σημαντικές πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων της Οικοδομικής Βιομηχανίας, οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται από όλους τους εργολήπτες και … Continued

Read More