Νόμος σταθμός στην ιστορία της Οικοδομικής Βιομηχανίας

Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020 (Ν. 52(I)/2020), ο οποίος ψηφίστηκε στις 22 Μαΐου 2020 και τέθηκε σε άμεση ισχύ στις 28 Μαΐου 2020,  κατοχυρώνει πλέον σημαντικές πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων της Οικοδομικής Βιομηχανίας, οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται από όλους τους εργολήπτες και … Continued

Read More

Διαχείριση Δημόσιων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Εγκύκλιος ημερομηνίας 23.03.20 με αριθμό αναφοράς ΚΕΑΑ Αρ.15 του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 αναφέρει και διευκρινίζει τα ακόλουθα, αναφορικά με τη διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων:   (α)      Παράταση Δημόσιων Συμβάσεων (υπηρεσιών, προμηθειών και έργων) Η πανδημία δύναται να αποτελέσει λόγο παράτασης, χωρίς όμως η παράταση να δίδει το δικαίωμα σε αποζημιώσεις. … Continued

Read More

We are delighted to announce the appointment of Georgia Danou to head up a newly formed banking and finance team.

Georgia has over 23 years’ experience working in various leadership roles as in-house counsel with Laiki Bank, Bank of Cyprus and the Central Coop Bank where she took the leading in-house role in the sale of the Coop’s on going banking operations to Hellenic Bank. She was also one of the directors in charge of legal in the … Continued

Read More

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Οι αποφάσεις, πράξεις ή παραλήψεις της οποιασδήποτε Επιχείρησης, Οργανισμού ή  Δημόσιας Εταιρείας στις οποίες το κοινό έχει επενδύσει ή που άμεσα ή έμμεσα επενδύει, σε ένα ευνομούμενο κράτος θα έπρεπε (αυτό επιβάλλει θεωρητικά και ο νόμος μας), να ελέγχονται από τους μετόχους της ή το κοινό γενικότερα, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας, είναι αυτοί που … Continued

Read More

Cyprus – Navigating into the future

Cyprus maritime law is based on our own (English and as of 2004 EU influenced) as well as international legislation on shipping activities and vessel registration. The diversified nature of the current shipping fleet flying the Cypriot flag, its upgrading and modernization and the revised Tonnage tax System, proved Cyprus as a strong and resilient player in the … Continued

Read More